سلام! کاربر مهمان
 

معرفی مؤسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم


مؤسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم در سال1385 توسط جمعی از فضلای انقلابی حوزه علمیه قم به منظور انجام فعالیت‎های پژوهشی و آموزشی راه ‎اندازی شد. به منظور تعیین مؤموریت و چشم انداز و مسیر مؤسسه، بر اساس نشست‎های علمی و پژوهشی، بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی به عنوان سکان‎دار اصلی نظام اسلامی، مورد تمرکز پژوهشی قرار گرفت. بر این اساس، محور فعالیت‎های پژوهشی مؤسسه لوح و قلم، امامت و حاکمیت اسلام از منظر فقهی است. راه‎اندازی مدرسه علمیه در سطح عالی حوزه، تدوین طرح‎های جامع پژوهشی و فعالیت‎های فرهنگی و ترویجی، به عنوان لوازم این مهم، در دستور کار قرار گرفته است.